Bruxelles nous appartient

Wie zijn we?

Brussel Behoort Ons Toe (BBOT) is een organisatie die sinds 2000 sociaal artistieke geluidsprojecten ontwikkelt met stadsbewoners en geluidskunstenaars in Brussel en daarbuiten. We verzamelen in samenwerking met bewoners (participatie) stemmen, verhalen en geluiden van de stad en ontsluiten ze in de vorm van artistieke geluidsproducties. De geluiden die professioneel worden opgenomen en duurzaam bewaard (gedigitaliseerd) in een voor iedereen toegankelijke on line-databank, vormen de basis voor nieuwe klankcreaties.

foto1 foto2

Visie  

Het werk van BBOT is geworteld in twee overtuigingen:

Het woord (nemen) is een gebeurtenis & klank is allesomvattend. 

 

De organisatie heeft als doel om via klankkunst en klankbeleving bewoners aan te zetten om actief deel te hebben aan het wordingsproces van hun persoonlijke en collectieve stad. Via een socio-artistiek proces vermenigvuldigen we de toekomstperspectieven op het leven in de stad en laten deze fungeren als motor voor sociale en/of culturele verandering. De artistieke geluidsproducties nodigen het publiek uit anders te kijken naar wat er was, is en zou kunnen zijn.

De wisselwerking tussen de stad, bewoners, geluidskunstenaars en partnerorganisaties vormt de kern van de organisatie en de projecten. Deze dynamiek is tegelijk georganiseerd en organisch. Ze is tegelijk situationeel en permanent. Ze is steeds in ontwikkeling en een vrucht van 18 jaar participatief werk in een grootstad.

De sociale dimensie zit in het weven van nieuwe netwerken en de vele ontmoetingen. Ze versterkt op lokaal niveau (de wijk, de straat, de stad) individuele krachten en collectieve bewegingen door verbeeldingskracht aan te spreken en samen te creëren, vertrekkende vanuit de behoeften van de mensen of de plek zelf.

Daarnaast is BBOT ook landelijk en internationaal gekend omwille van haar expertise op het vlak van participatieve geluidskunst. Tijdens de komende jaren wil BBOT deze expertise verder uitdragen en kenbaar maken door gemeenschapsoverschrijdende samenwerkingsverbanden aan te gaan met partners uit de artistieke sector en het onderwijs. Anderzijds gaat BBOT aan de slag met gelijkaardige organisaties in binnen-en buitenland om nieuwe projecten te ontwikkelen in andere steden en kennis en kunde uit te wisselen.

Brussel Behoort Ons Toe vzw is ondersteund door het Vlaams Brusselfonds van de Vlaamse Overheid.

Artikels 

Bruxelles, la ville aux mille récits, Juliette Volcler in Syntone, 1 juin 2015

Soundscape as Material, Josianne Poirier in Espace : Art actuel, n°108, 2014, pp.38-43

Kan je de grens van een stad ook horen?, Radio 1

Chameleon strategies of BBOT-BNA, Maaika Santana & Nico Carpentier in Politics and Culture, 2008, Issue 4

Une histoire pour soi 2/4, France Culture, 30 mai 2006